ACTIEVOORWAARDEN: win 1 jaar gratis duinenbrood 

donderdag 28 september 2017

Hieronder vind je alle actievoorwaarden voor de actie 'Win 1 jaar gratis Duinenbrood ' van de jubileumcampagne van Bakker van Maanen.

- De actie loopt van 2 oktober 2017 t/m 29 oktober 2017.
- De actie is geldig in alle 52 winkels van Bakker van Maanen.
- Deelname aan deze actie is uitsluitend mogelijk door in de periode van 2 oktober 2017 t/m 29 oktober de prijsvraagkaart in te vullen en in te leveren in één van de winkels.
- Alleen volledig ingevulde prijsvraagkaarten worden in behandeling genomen.
- Deelname staat open voor ieder, zulks met uitsluiting van werknemers en familieleden van Bakker van Maanen en of aan haar gelieerde partijen welke samenwerken aan deze actie.
- Bakker van Maanen heeft het recht om een deelnemer van de actie buiten te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.
- Bakker van Maanen geeft de prijs één keer weg per winkel aan het einde van de actieperiode.
- Het is slechts één keer mogelijk om deze actie te winnen in één van de 52 winkels.
- De prijswinnaar wordt bekend gemaakt in week 44 in alle 52 winkels.
- De prijs is één jaar lang gratis Duinenbrood van Bakker van Maanen. De winnaar ontvangt en waardebon, die het recht geeft om een jaar lang, één keer per week, twee gratis Duinenbroden te komen halen in de Bakker van Maanen winkels waar hij/zij de prijs gewonnen heeft.
- Het is niet mogelijk voor meerdere weken in één keer het gratis brood af te halen.
- De prijswinnaar ontvangt de waardebon in de Bakker van Maanen winkel waar hij/zij gewonnen heeft na identificatie.
- De prijswinnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is mee te werken aan promotionele activiteiten in verband met de actie.
- Door deel te nemen aan de actie geeft de deelnemer toestemming om zijn/haar in verband
met de actie verstrekte gegevens op te slaan in een gegevensbestand.
- Voorts geeft de deelnemer aan Bakker van Maanen toestemming om alle gegevens te verzamelen die Bakker van Maanen noodzakelijk acht voor de organisatie van de acties en de uitreiking van de prijzen. De verzamelde elektronische gegevens worden gebruikt om de deelnemer kosteloos op de hoogte te houden van de producten en diensten van Bakker van Maanen.
- Bakker van Maanen zal de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en uitsluitend gebruikt voor de uitvoer van deze actie.
- De prijs is niet inwisselbaar voor contant geld of andere waarde van compensatie.
- Over de uitslag van de deze actie is geen correspondentie mogelijk.
- Deelname aan deze actie is gratis.
- Bakker van Maanen behoud zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en of de actie voortijdig te beëindigen.
- Bakker van Maanen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, veroorzaakt tijdens, of in alle verband met deze actie.
- Voor vragen/klachten en of opmerkingen met betrekking tot deze actie kunt u een email sturen naar info@bakkervanmaanen.nl onder vermelding van ‘winactie’.

Vul de tekst in
Kies een foto