Actievoorwaarden: Win een foute Van Maanen kersttrui!

woensdag 6 december 2017

Hieronder vind je alle actievoorwaarden voor de actie ‘Win een foute Van Maanen kersttrui!’ van de kerstcampagne van Bakker van Maanen.

- De actie loopt van woensdag 6 december t/m 20 december 2017.
- De actie is geldig in alle 52 winkels van Bakker van Maanen.
- Deelname aan deze actie is uitsluitend mogelijk door in de periode van 6 december t/m 20 december 2017 de inschrijfkaart voor de digitale nieuwsbrief van Bakker van Maanen in te leveren in één van de winkels.
- Alleen volledig ingevulde inschrijfkaarten worden in behandeling genomen.
- Deelname staat open voor ieder, zulks met uitsluiting van werknemers en familieleden van Bakker van Maanen en of aan haar gelieerde partijen welke samenwerken aan tot deze actie.
- Bakker van Maanen heeft het recht om een deelnemer van de actie buiten te sluiten indien blijft dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.
- Bakker van Maanen geeft de prijs één keer weg per winkel aan het einde van de actieperiode.
- Bakker van Maanen maakt de winnaar uiterlijk bekent op vrijdag 22 december 2017.
- De prijs is de foute Van Maanen kersttrui welke zichtbaar hangt in de winkel.
- De winnaar ontvangt deze foute van Maanen kersttrui in de aanwezige sample maat medium.
-De prijswinnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is mee te werken aan promotionele activiteiten in verband met de actie.
- Door deel te nemen aan de actie geeft de deelnemer toestemming om zijn/haar in verband met de actie verstrekte gegevens op te slaan in een gegevensbestand.
- Voorts geeft de deelnemer aan Bakker van Maanen toestemming om alle gegevens te verzamelen die Bakker van Maanen noodzakelijk acht voor de organisatie van de acties en de uitreiking van de prijzen. De verzamelde elektronische gegevens worden gebruikt om de deelnemer kosteloos op de hoogte te houden van de producten en diensten van Bakker van Maanen.
- Bakker van Maanen zal de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en uitsluitend gebruikt voor de uitvoer van deze actie.
- De prijs is niet inwisselbaar voor contant geld of andere waarde van compensatie.
- Over de uitslag van de deze actie is geen correspondentie mogelijk.
- Deelname aan deze actie is gratis.
- Bakker van Maanen behoud zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en of de actie voortijdig te beëindigen.
- Bakker van Maanen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, veroorzaakt tijdens, of in alle verband met deze actie.
- Voor vragen/klachten en of opmerkingen met betrekking tot deze actie kunt u een emailsturen naar info@bakkervanmaanen.nl onder vermelding van ‘winactie’.

 

Vul de tekst in
Kies een foto