Leren en werken, een mooie combinatie

9 juni 2015

Niet alleen betrokken zijn bij onze klanten, maar ook bij onze medewerkers: daar staan wij voor. Wanneer de medewerkers zich prettig en op hun plek voelen stralen ze dit ook uit. Naar elkaar, maar ook naar jou als klant. Een win-win situatie dus. Juist daarom zijn wij ook geregistreerd als Erkend Leerbedrijf.

Erkend Leerbedrijf, wat betekent dat?

In het kort komt het erop neer dat bij een Erkend Leerbedrijf op iedere werkplek binnen het bedrijf gediplomeerde praktijkopleiders beschikbaar zijn om - in ons geval voornamelijk - leerlingen uit het MBO te begeleiden. Of het nu in de banketbakkerij is of bij personeelszaken, op iedere afdeling staan medewerkers klaar om jonge mensen te begeleiden. Dit kunnen stagiaires zijn die een externe opleiding volgen en in het kader van de opleiding stage moeten lopen, maar ook medewerkers die een (interne) opleiding volgen.

We onderscheiden daarin twee vormen:

  • De Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL)
  • De Beroepsopleidende Leerweg (BOL)

BBL houdt in dat de leerlingen 1 dag naar school gaan en minimaal 24 uur werken. Ze brengen zo het geleerde direct in de praktijk waardoor ze snel aan het arbeidsproces “gewend” raken.
BOL is het begeleidingstraject van schoolgaande leerlingen die tijdens de opleiding stage lopen. Ze worden bij ons begeleid zodat ze aan de stageopdracht kunnen voldoen.

Als een bedrijf BBL en BOL werkplekken ter beschikking stelt wordt getoetst er daadwerkelijk aan de voorwaarden wordt voldaan om als Erkend Leerbedrijf te boek te staan.
Voor meer informatie over de erkenning van een leerbedrijf kun je het erkenningsregelement van de Stichting Kenniscentrum Handel bekijken.

Win-win situatie

Dat deze jonge mensen daadwerkelijk iets leren tijdens het opleidingstraject staat buiten kijf. Maar wij leren ook van deze stagiaires en leerlingen. De vaak frisse blik op zaken geven ons geregeld nieuwe inzichten. Zo kunnen zaken die al jaren op dezelfde manier uitgevoerd worden ineens ter discussie komen te staan, doordat wij daarop gewezen worden. Heel leerzaam voor zowel opleider als leerling.

(Maatschappelijk) betrokken

Onze ervaring is dat wanneer we jonge mensen goed begeleiden op de verschillende werkplekken, ze niet alleen veel leren maar zich ook betrokken voelen. Veel van hen blijven uiteindelijk graag in de organisatie werken. En door deze jonge mensen in dienst te nemen en te houden dragen we ook bij aan de maatschappelijke verantwoording die we als onderneming hebben. Weer een mooie plus.

Geïnteresseerd?

Wil je meer informatie of heb je interesse in een leerplek? Laat het ons weten! Je kunt contact opnemen met onze afdeling personeelszaken of
bekijk onze vacatures.

Vul de tekst in
Kies een foto