Artwork met Bakker van Maanen winkels in de buurt

In de buurt

BAKKER VAN MAANEN IN DE BUURT

Betrokken bij de buurt, dichtbij en toegankelijk. Dat is wat Bakker van Maanen wil zijn. Noem het maatschappelijk verantwoord ondernemen, noem het duurzaam betrokken, wij noemen het onze oren en ogen open houden voor de omgeving om ons heen.

Wij zijn ons bewust van onze rol in de buurt en willen daar graag ons steentje aan bijdragen. Dat doen we door ons verantwoordelijk te voelen voor de mensen met wie we werken en in de gaten te houden of onze bedrijfsprocessen niet ten koste gaan van onze leefomgeving. Zo scheiden we actief ons afval en brengen we ons niet-verkochte brood naar kinderboerderijen en voedselbanken.

Maar ook steunen we graag lokale helden als de plaatselijke voetbalclub of andere goede doelen, projecten of initiatieven in onze buurt. Daarnaast geven we mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt graag een plek binnen ons bedrijf. Wat waren we trots toen we van Rabobank in 2011 de MVO Award als waardering voor deze inspanningen kregen!